Hvor havner den brukte matoljen etter bruk?

Selv om det er fristende så vet vi alle at olje, stekesmør, fett fra matlaging og lignende ikke skal kastes i vasken, i toalettavløpet eller i et hjørne i hagen dedikert til dette. Det å kaste brukt olje er en kjedelig og skitten jobb, men konsekvensene av dette kan for miljøet være ekstremt alvorlig.

Hva er skadene forårsaket av dårlig deponering av brukt matolje?

Helle brukt olje i avløpsrørene forårsaker merkbar miljøskade på flere nivåer:

  • Jordforurensning Brukt olje skaper en veldig tynn og vanntett film i jorden som forhindrer normal passering av vann og overføring av næringspartikler som normalt absorberes av plantes kapillarrøtter.
  • Grunnvannsforurensning Når brukt olje når grunnvannet kan det komme inn i drikkevannsbrønner som gjør dem ubrukelige. En enkelt liter av brukt frittert olje kan skade en million liter vann slik at det ikke lenger kan drikkes.
  • Forurensning av elver og hav Den brukt oljen lager en overfladisk film og når den når elver og hav forhindrer oksygenering av vannet, dette går ut over eksistensen av ferskvann og maritim flora og fauna. I tillegg hindrer den inntrengning av solstråler i dybden og er årsaken til drastiske skader på marint liv i vannet.

Vi har behov for en Innsamlingsordningen for brukt olje.

Frank skravlebøtte mener at vi bør ha muligheten hjemme til også å ha et innsamling system for olje/fett avfall. I dag er det kun mulig å levere store kvantitet av brukt olje på gjenbruksstasjonen/avfallsanlegget. Resirkulering av oppbrukt matolje er en vinn vinn situasjon, bra for deg og for miljøet. Ofte  vil denne type avfall/resurs i best fall gå rett på restavfall,  noen som hindre transformasjonen av avfallsolje til en ressurs (en viktig og kostbar ressurs). Det er faktisk slik den brukte matoljen/fettet som er samlet inn på en riktig og systematisk måte kan behandles etter konsoliderte metoder av spesialiserte selskaper for å få tak i såpe, kosmetikk, smøremidler, dyrefôr, fett til industrien eller til og med biodrivstoff. Hvorfor å gå glipp av alt dette?

Mens vi venter på en innsamlingsordningen som skal ta imot gammel og brukt matolje, hvordan kaster vi den?

Frank skravlebøtte tips: Stivnet fett Fett i stekepannen og stivnet (avkjølt) fett fjerner du med tørkepapir og kaster i avfallet. Frityrolje/store mengder matolje Frityrolje kan også helles over i en melkekartong eller flaskeemballasje og kastes i restavfall. Dersom du har store mengder med matolje, kan du samle opp dette i en plastkanne og levere det til gjenvinningsstasjoner/avfallsanlegg der du bor. (http://fettvett.no/)